Het Course Captain® Diagram voor een holistische groeistrategie

Een resonerende en integrale marketingaanpak voor snelle bedrijfsgroei

De facetten voor jouw holistische marketingaanpak

De ondernemers die ik begeleid komen meestal bij mij terecht omdat ze hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van hun groeiambities. Vaak wordt er vanuit gegaan dat er iets schort aan hun marketing-strategie. Toch blijkt de oorzaak voor het uitblijven van groei vaak ergens anders te liggen dan verwacht. Daarom heeft Course Captain Youri besloten om een holistische methodiek te ontwikkelen. Op die manier laat je jouw bedrijfsgroei niet langer over aan toeval.

  1. Als eerste sta je stil bij wie jij als ondernemer bent, waar je voor staat en waar je graag naartoe wilt.
  2. Daarna breng je de sterktes en zwaktes van jouw bedrijf in kaart.
  3. Vervolgens onderzoek je de kansen en bedreigingen in jouw omgeving.
  4. Tot slot kies je voor een weloverwogen strategie die past bij jou als ondernemer en optimaal is afgestemd op de markt.
Course Captain Methodiek
Methodiek

De vier rollen met unieke verantwoordelijkheden

Je kunt je bedrijf op onwijs veel manieren laten groeien. De hamvraag is alleen welke manier het snelste is en het meeste resoneert met wie jij als ondernemer bent. Om jouw mogelijke acties af te bakenen, kent de Course Captain methodiek vier fases. Aan elk van deze fase is een opleiding gekoppeld die je kunt volgen bij Course Captain.

  • Bij de opleiding tot matroos staan we stil bij alle persoonlijke aspecten van de ondernemer of het team.
  • Bij de opleiding tot machinist zorgen we ervoor dat het schip blijft varen door de bedrijfsaspecten in kaart te brengen.
  • Bij de opleiding tot navigator zullen we zeker stellen dat de koers dat je vaart afgestemd is op alle omgevingsaspecten.
  • Bij de opleiding tot kapitein integreren we alle voorgaande opleidingen en activeren we jouw creatieve kracht in de vorm van waardevolle producten, diensten en marketingstrategieën.